Netherlands: PrEP now available at all pharmacies

On January 1, 2018 the cost of HIV PrEP prevention pill was drastically reduced. There is now a generic version available for € 47.95 per month at all pharmacies in the Netherlands.  Previously, PrEP could cost up to €500 a month, though a cheaper version was offered by a limited number of pharmacies.

Currently, PrEP in the Netherlands is not covered by health insurance and users pay the full cost. Due to this strong price cut more people will be able to pay PrEP. Moreover, this is the first time that PrEP at a lower price is offered in all pharmacies.

"To stop the HIV epidemic it is crucial that everyone at increased risk of HIV gets a chance, regardless of his wallet," says Louise van Deth, director Aids Fund - STI AIDS Netherlands.

There are still some 900 HIV diagnoses each year in the Netherlands. Adding PrEP to existing HIV prevention, such as education and condom use can prevent thousands of new HIV infections. 


PrEP nu voor 50 euro beschikbaar bij alle apotheken

De prijs van hiv-preventiepil PrEP is per 1 januari 2018 drastisch verlaagd. Er is nu een generieke variant beschikbaar voor €47,95 per maand bij alle apothekers in Nederland. Daar komen bij aankoop nog enkele euro’s apotheekkosten bovenop. Tot voor kort kon een maand PrEP-gebruik nog ruim €500,- kosten en werd de goedkopere variant door slechts een beperkt aantal apotheken aangeboden.

Op dit moment wordt PrEP in Nederland niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en zijn kosten geheel voor de rekening van de gebruiker. Door deze stevige prijsverlaging kunnen nu meer mensen PrEP betalen. Bovendien is het voor het eerst dat PrEP tegen een lagere prijs wordt aangeboden in alle apotheken.

Dit is een geweldige stap op weg naar vergoeding van PrEP en de zorg die daarbij hoort. Want dat is waar we ons voor blijven inzetten. Door de lagere prijs van de PrEP-pil krijgen nu al meer mensen een extra mogelijkheid om zich te beschermen tegen hiv. Voor het stoppen van de hiv-epidemie is het cruciaal dat iedereen met een verhoogd risico op hiv die kans krijgt, ongeacht zijn portemonnee’, zegt Louise van Deth, directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland. Read more via aidsfonds