Sweden: Transpersoner får äntligen skydd i lagstiftning mot hatbrott

Den 16 maj fattade riksdagen beslut om att skydda transpersoner mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning. Samtidigt har ett första beslut tagits för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp.

RFSL och RFSL Ungdom har länge efterfrågat den här förändringen som en del i att stärka transpersoners rättigheter i Sverige. Det innebär att transpersoner inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt stärks skyddet för transpersoner som grupp.

– Det här är en mycket viktig förändring för våra klienter. Vi möter många transpersoner utsatta för hat och hets. Inkluderingen i lagstiftningen innebär att få sin existens och verklighet bekräftad, vilket kan betyda mycket i bearbetningen av det som hänt, oavsett om det leder till rättegång eller ej, säger Kina Sjöström, kurator vid RFSL:s Brottsofferjour.

I mitten av maj publicerade ILGA Europa sin årliga kartläggning över hbtqi-personers rättigheter i Europa, Rainbow Europe, där Sverige hamnar på en tionde plats. Tolv andra länder i Europa har redan hunnit före Sverige med att lagstifta mot just hat och hets mot transpersoner, bland annat Albanien, Finland, Grekland, Spanien och Ungern.

– Vi har en självbild i Sverige av att vara bäst i klassen på hbtqi-personers rättigheter, men det är uppenbart att det inte stämmer. I och med den här lagändringen tar vi ett steg mot ett Sverige där alla grupper som riskerar att utsättas för hat och hets på grund av vem man är skyddas, säger Emelie Mire Åsell, RFSL:s talesperson i trans- och intersexfrågor. Read more via RFSL


Sweden adopts hate crime legislation protecting trans people

Yesterday, May 16, the Swedish Parliament made the decision to protect trans people against hate crimes. At the same time a first decision has been made to include trans people in the hate speech legislation.  

RFSL (The Swedish Federation for LGBTQ Rights) and RFSL Ungdom (The Swedish Youth Federation for LGBTQ Rights) have asked for this change for a long time in order to strengthen trans people's rights in Sweden. That means that trans people will be included and recognized in the Swedish constitution for the first time and that the protection of trans people as a group is strengthened.

– This is a very important change for our clients. We meet many trans people who are subject to hate crimes. The inclusion in the legislation means getting one's existence and reality confirmed, which can mean a lot in the processing of what's happened, regardless of whether if it leads to a trial or not, says Kina Sjöström, counsellor at RFSL's Crime victim support.

This Monday ILGA Europe published its yearly mapping of LGBTI people's rights in Europe, Rainbow Europe, where Sweden is at the tenth place in the country ranking. Twelve countries in Europe are already ahead of Sweden when it comes to legislating against hate crimes and hate speech towards trans people. Among others, these countries include Albania, Finland, Greece, Spain and Hungary.

– In Sweden we have a self image of being at the forefront when it comes to LGBTI people's rights, but it's obvious that it isn't true. With this legislation we take a step towards a legislation where all groups who risk being subject to hate crimes and hate speech because of they are, are protected, says Emelie Mire Åsell, RFSL's spokesperson on trans- and intersex issues.

RFSL and RFSL Ungdom are however critical to the chosen term "transgender identity and expression", that will be the term used this new piece of legislation. We would have preferred that the protected grounds were named "gender identity and expression", which would be more in line with the internationally used terms used for protecting trans people.

Prohibition against hate crimes against trans people is suggested to come into force July 1 this year. This fall the Swedish Parliament needs to make a second decision on hate speech in order for it to be adopted, since it’s a change of the Swedish constitution. That change is proposed to enter into force January 1, 2019.