Poland: It's not serious

"To niepoważne". Były prezes TK o prezydencie, który "podszedłby poważnie" do ust. o zakazie propagandy LGBTQ

Prezydent zapowiedział, że "podszedłby poważnie" do ustawy o zakazie propagandy homoseksualnej w szkołach. Warto pamiętać, że nie ma nawet projektu takich przepisów. - To jest po prostu niepoważne - ocenił Jerzy Stępień.

Tuż przed Świętem Niepodległości , w wywiadzie dla "Naszego Dziennika", prezydent Andrzej Duda został zapytany, czy podpisałby "ustawę zakazującą propagandy homoseksualnej i gender w szkołach albo w harcerstwie". Pytanie padło w kontekście Tęczowego Piątku, który zorganizowano niedawno w ponad 210 szkołach w całym kraju.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień ocenił, że nie istnieje coś takiego jak "propaganda homoseksualizmu czy jakiejkolwiek innej orientacji".

- Mówienie o czymś, edukowanie to jeszcze nie propaganda. Wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom – tłumaczył w rozmowie z Piotrem Najsztubem.


Read more via TOKFM


"It's not serious." Former president of the Constitutional Tribunal about president’s promise to "seriously" consider prohibition of LGBTQ propaganda

The president announced that he would "seriously go" to the law on the prohibition of homosexual propaganda in schools. It is worth remembering that there is not even a draft of such regulations. - It is simply not serious - said Jerzy Stępień.

Just before the Independence Day , in an interview for "Nasz Dziennik", President Andrzej Duda was asked if he would sign "a law prohibiting homosexual propaganda and gender in schools or in scouting". The question was asked in the context of the Rainbow Friday, which was organized recently in over 210 schools across the country.


Former President of the Constitutional Tribunal Jerzy Stępień assessed that there is no such thing as "propaganda of homosexuality or any other orientation".

- Talking about something, educating is not propaganda yet. It seems to me that President Andrzej Duda wanted to meet expectations - he explained in an interview with Piotr Najsztub.